KALBOS KONSULTACIJŲ KOMPIUTERINIS BANKASNaujausi ir įdomiausi klausimai ir atsakymai
Klausimas Atsakymas
Automobilio ratai ‘galiniai’ ar ‘užpakaliniai’?Kaip priešprieša ‘priekiniams ratams’ vartosenoje įsigalėjo ‘užpakaliniai ratai’. DLKŽ nurodoma: „‘užpakalinis, -ė’ – esantis užpakalyje: užpakalinės kojos, užpakaliniai ratai“. ‘Galinis, -ė’ yra platesnės reikšmės žodis, reiškiantis bet ką, kas yra iš galo arba gale. (Janina Vileikienė)
Kuo būtų galima pakeisti žodį ‘keturnedėlis’?‘Keturnedėlis’ „mirusiojo pagerbimas praėjus keturioms savaitėms po mirties“ – nevartotinas hibridas, pasidarytas iš skaitvardžio ‘keturi’ ir barbarizmo ‘nedėlia’. LKŽ teikiamas senas žodis ‘ketvirtinės’. (Janina Vileikienė)
Ar galima lietuviškame tekste vartoti prancūzų kalbos žodį ‘acquis’?Šis prancūzų kalbos žodis į lietuvių teisės aktus pateko verčiant Europos Sąjungos dokumentus. Angliškuose tekstuose ‘acquis’ neverčiamas, todėl buvo paliktas ir lietuviškuose dokumentų vertimuose. „Europos žodynas“ siūlo termino ‘acquis communautaire’ lietuvišką atitikmenį ‘Bendrijos teisynas’. Dėl prancūziško žodžio lietuviškame tekste gali kilti įvairių sunkumų – neaišku, kaip jį tarti, kokios jis giminės, kaip derinti su kitais sakinio žodžiais. Kad tokių klausimų nekiltų, patartina vartoti lietuvišką terminą ‘teisynas’. (Rasuolė Vladarskienė)
Ar vartotinas žodis ‘fotosesija’? Gal užtektų ‘fotografavimas’?Fotosesija – pas mus palyginti naujas reiškinys. Tai nėra paprastas fotografavimas, kai vienas žmogus ką nors fiksuoja fotoaparatu. Fotosesiją galima apibūdinti kaip tam tikrą profesionalių fotografų darbo žanrą. Turėdamas konkrečią užduotį, ilgesnį ar trumpesnį laiką dirba visas specialistų kolektyvas – pradedant nuo apšvietėjų, grimuotojų, butaforininkų, fotomodelių iki pačių fotografų (pavyzdžiui, kuriama nuotrauka muzikos albumui). Fotosesiją gali sudaryti keli fotoseansai. Šiam reiškiniui įvardyti neturime specialaus lietuviško termino, o iš anglų kalbos perimta ‘fotosesija’, galima sakyti, įsitvirtino vartosenoje, nors norminamieji žodynai jos ir nepateikia. Nei DŽ (2000), nei TŽŽ (2001) neduoda ir panašios žodžio ‘sesija’ reikšmės. Tačiau ALKONE trečioji ‘sesijos’ reikšmė yra ‘laikas, skirtas kuriai nors veiklai’. Matyt, reikėtų ją įteisinti ir mūsų kalboje, juolab kad esama ir kitokių ‘sesijų’ (plg. ‘džiazo sesija’, angl. ‘jazz session’). Tad su dėmeniu ‘foto’ žodis ‘sesija’ visiškai galimas. (Rita Miliūnaitė)
Kaip lietuviškai 'reversiniai drabužiai'?Drabužiai, kurie tinkami dėvėti ir gerąja, ir išverstąja puse, lietuviškai galėtų būti ‘išverčiamieji’. (Rita Miliūnaitė)


P. Vileišio g. 5, 2055  Vilnius, Lietuva.  Tel. (8~5) 234 64 72. Faks. (8~5) 234 72 00, el. p.  lki@lki.lt

© Lietuvių kalbos institutas | | Licencija MetaShare commons BY