KALBOS KONSULTACIJŲ KOMPIUTERINIS BANKASKalbos konsultacijų kompiuterinis bankas sukurtas remiantis Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros, Gramatikos ir Terminologijos skyrių, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos konsultacijų punktų, Vilniaus savivaldybės kalbos tvarkytojos pateiktomis kalbos konsultacijomis. Iš sukauptų duomenų atrinkti ir susisteminti dabartinei vartosenai aktualūs kalbos dalykai.

Konsultacijų banką kūrė: dr. Pranas Kniūkšta (vad.), Jurga Girčienė, Asta Ryklienė, Ramunė Vaskelaitė, Janina Vileikienė ir kt. Programavimo darbus atliko Algimantas Girčys. 1997–2002 m. banko kūrimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 m. programą.

Kompiuterinį banką sudaro dvi dalys: 1) klausimai ir atsakymai su iškeltais antraštiniais žodžiais (apie 5 tūkst.) ir 2) apibendrinamieji skyreliai. Taigi rūpimo dalyko galima ieškoti pagal žodį arba pagal bendrąjį kalbos reiškinį.

Pastabas, siūlymus ir klausimus prašom siųsti Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriui adresu kalboskultura@lki.lt.

Pasirinkite temą:


P. Vileišio g. 5, 2055  Vilnius, Lietuva.  Tel. (8~5) 234 64 72. Faks. (8~5) 234 72 00, el. p.  lki@lki.lt

© Lietuvių kalbos institutas | | Licencija MetaShare commons BY